Matka motywacja

8273485765_a3400a380c_z

Czerwiec 5, 2014 • Motywacja, Sukces • Views: 1410

Czym jest motywacja w psychologii? Mnogość i wielość pojęć, dziesiątki i setki definicji oraz niemiara publikacji na powyższy temat świadczy nie tylko o dużej roli i złożoności zjawiska ale także o jej różnokierunkowości i trudności w definiowaniu.

Czym zatem jest motywacja w życiu prywatnym i zawodowym?

Jest pojęciem wieloaspektowym i niejednolitym. Określa szereg zjawisk psychicznych i stanowi temat tych, którzy chcą poznać w czym tkwi siła motywacji. Określana jest jako „temat rzeka” dająca ogrom możliwości, stawiania co rusz nowych hipotez i analiz, pozwalająca na nowe badania i eksperymenty.

Jako pojęcie ogólne i potoczne, w języku obiegowym, kolokwialnym określa takie zjawiska jak: intencja, zamiar, chęć, życzenie, cel, zamysł, obawa, plan, zamierzenie..

W psychologii zaś odnosi się do wszystkich mechanizmów: prostych i złożonych, wewnętrznych i zewnętrznych, afektywnych i poznawczych.

Motywacja jest swoistą gotowością do działania. Dotyczy procesów, które są zaangażowane w inicjowanie, kierowanie i podtrzymanie aktywności fizjologicznych oraz psychicznych. Innymi słowy budzi ochoczość, energiczność i aktywność od której zależy kierunek ludzkiego funkcjonowania.

Przytoczone wyżej zagadnienie, charakteryzuje proces psychicznej regulacji warunkującej dążenie do celów, a to znaczy, że chcąc zrealizować cel, wpierw trzeba być odpowiednio zmotywowanym.

Motywacja jest procesem psychicznej regulacji, od którego zależy kierunek ludzkiego działania. Jest wewnętrznym procesem, warunkującym dążenie do celów. Zatem aby zrealizować cel, musimy być odpowiednio zmotywowani.

Procesy te, określane jako, motywacyjne, według Reykowskiego (1977) mają:

  • kierunek – pragnienia pobudzają, obawy zniechęcają;

  • natężenie – pobudzenie pragnień czy obaw w konsekwencji powoduje zmiany energetyczne, stanu i wydajności;

  • stany emocjonalnedodatnie bądź ujemne – spełnienie pragnień sprawia satysfakcję, niespełnienie przykrość.

Motywacja stanowi podstawę zrozumienia procesów psychicznych i jest kluczem do interpretacji osobowości. Jest formą dynamiki i aktywności o natężeniu motywacyjnym, określanym poprzez trzy terminy: siły, wielkości i intensywności.

Motywacja może występować jako motywy i potrzeby, będące stale źródłem pragnień, zmuszając osobę do ciągłych wyborów i różnych życiowych celów.

Zapewne kilka krótkich definicji, określeń i teorii nie oddaje pełnego spectrum wiedzy na temat motywacji a jedynie otwiera pierwszą stronę wielkiej księgi pod tytułem „motywacja” i rozbudza ciekawość i głód wiedzy na wspomniany temat.

Wobec powyższego czy określimy motywację jako potrzebę za Moskowitzem (2009) czy za Reykowskim (1977) jako proces psychicznej regulacji, istotnym jest abyśmy poznawali i sami doświadczali czym jest motywacja w życiu osobistym i zawodowym.

 

Photo attribution: flowcomm via flickr / CC BY-ND 2.0

Tagi: