M jak motywowanie

5121772432_283c4f57ed_b

Maj 5, 2014 • Motywacja, Sukces • Views: 1194

Motywacja jest terminem psychologicznym, motywowanie jest terminem z zakresu zarządzania.

Trudno wyobrazić sobie pracę bez motywacji, w tym przypadku nieistotne czy będzie to motywacja zewnętrzna w postaci wynagrodzenia tudzież opłacanych składek czy będzie to motywacja wewnętrzna w postaci satysfakcji czy samorozwoju, istotnym jest, że motywacja odgrywa ważną rolę w życiu zawodowym.

Motywowanie ma zawsze charakter osobowy, co oznacza, że motywuje się zawsze kogoś do czegoś, np.: pracowników do większej efektywności w pracy, kształtuje się postawy i zachowanie o które zabiega pracodawca. Gdy intencje są racjonalne i świadome głównym celem motywowania jest wzrost wartości i produktywność działania organizacji.

Motywowanie jest jedną z funkcji zarządzania. Jest kształtowaniem motywacji pracowników, który pomoże w realizacji celów oraz innych, strategicznych decyzji organizacji.

Motywowanie jest oddziaływaniem i interakcją na ludzi zaangażowanych w osiąganie wyników tak, aby zachowując się w określony sposób skutecznie i efektywnie zdobywali zaplanowane cele i wyniki.

Motywowanie w teorii zarządzania, zależy od czynników:

 • wewnętrznych jednostki (zmiennych dyspozycyjnych) i

 • zewnętrznych (zmiennych sytuacyjnych).                                             

Motywację zawodową określić można za pomocą trzech fazach: gotowości do działania, realizacji działania i satysfakcji z tym związanej.

Motywacja zatem zależy od wielu zmiennych, wpływających na poszczególne fazy:

 • od realizacji zadań w dotarciu do celu, adekwatnie do posiadanych kompetencji i wartości pracownika,

 • od wielkości nagrody, w zamian za wykonanie zadania,

 • od ocen porównawczych z innymi pracownikami i zaufania i motywacji przełożonego,

 • od uprzednich doświadczeń pracownika i innych czynników sytuacyjnych.

Największym sukcesem procesu motywowania jest identyfikacja celów pracowników i organizacji. Spójny i celowy system motywowania jest skorelowany z systemem zarządzania kapitałem ludzkim. Motywacją pracownika jest osiąganie wyznaczonych celów organizacji a motywacją organizacji jest osiąganie powyższych celów dzięki motywacji pracowników zatem jedna jak i druga strona dzięki wspólnemu procesowi motywowania spełnia swoje cele, zamiary i ambicje.

Motywacja i motywowanie pomaga osiągnąć cele, generuje pozytywny punkt widzenia, dodaje sił i wiary w drodze ku zmianom zawodowym, buduje poczucie własnej wartości, pomaga i zarządza własnym rozwojem.

Photo attribution: Sean MacEntee via flickr / CC BY-ND 2.0

Tagi:

 • Fifionka

  Obecnie w motywacji następują zmiany. Na rynek pracy weszło pokolenie Y, inne niż było do tej pory. Pokolenie które potrzebuję atrakcji. Taką „atrakcją” może być grywalizacja, czyli wprowadzenie elementów gry do życia w firmie. Grywalizacja w firmie może nam w łatwy i skuteczny sposób zmotywować pracowników do działania. Nie będę się tutaj rozpisywać jaka jest grywalizacja zawodowa tu można doczytać http://www.businessway.pl/businessway/grywalizacja-czyli-w-co-gramy/. Zasady można poznać, poszperać na ten temat. Szacuje się, że w latach 2014-2018 zastosowanie grywalizacji w firmie wrośnie o około 70%.
  Chciałabym się dowiedzieć jakie Kasica ma zdanie na ten temat.

  • kasicablog

   Motywacja i motywowanie są bezcenne w środowisku pracy, więc i badania są w cenie:) Badań różnicujących młodsze i starsze pokolenie tym bardziej. Zmiany pewnych zachowań i tematyka badań to pokazuje i widać to w podejściu do pracy, w wieku pracowniku, w rodzaju pracy i w samej kulturze organizacyjnej. Ważna jest praca, ale też czas po pracy, o które młode pokolenie bardzo dba. Co do grywalizacji, czyli wprowadzenia gry do życia firmy, coś czytałam, słyszałam i na pewnych szkoleniach byłam. Myślę, że metoda, która służy lepszej jakości pracy, zadowoleniu i a tym samym większemu szczęściu pracownika, jest dobra. Gdy narzędzie ma dobrą teorię, popiera je praktyka, a wszystko ku flow w pracy, może mieć znaczenie. Także i gry, które nadają i wcielają w pewne role. Role w zespołach i tak wielu już ma, zatem kolejne w ramach dobrych praktyk, mogą okazać się korzystne. Niemniej moja wiedza w tym temacie nie jest na tyle wystarczająca, abym mogła podać nazwy, badania i wyniki, które poprą w całości, stawiane tu hipotezy, które brzmią ciekawie. Wiem za to na pewno, że Mihaly Csíkszentmihály i jego flow w grywalizacji zajmuje bardzo ważne miejsce:) Dziękuję za link, z którym chętnie się zapoznałam i życzę powodzenia i dobrych praktyk w świecie pracy, biznesu i szczęścia:)