Pozytywne zdrowie

pozytywne zdrowie

Czerwiec 27, 2014 • Pozytywna, Psychologia, szczęście i życie w Ameryce • Views: 2123

O zdrowiu medycznie pisać nie będę. Fraszki Kochanowskiego też nie przytoczę.

Napiszę zaś o czymś, co pomaga zdrowieć i częściej zdrowym być. W zdrowym ciele, zdrowy duch, a w rolę dobrego ducha wcielę nowiny z Psychologii Pozytywnej.

Gdy mowa o zdrowiu dużo się mówi o soma, mniej o psyche.

Z pozytywnego, ale naukowego punktu widzenia optymizm i pesymizm wpływają, na jakość naszego zdrowia. W medycynie, i słusznie, skupia się uwagę na zdrowiu fizycznym, ale o jakości zdrowia psychicznego nie zawsze się mówi.

Jak wynika z badań psychologów pozytywnych na nasze zdrowie wpływa nasz sposób myślenia i wyobrażenia o nim. Konsekwencją ich akademickiej pracy jest fakt, że:

Styl myślenia (wyjaśniania zwłaszcza sytuacji niekorzystnych) rzutuje na nasze zdrowie. Optymiści rzadziej chorują na choroby zakaźne niż pesymiści. Optymiści wiodą zdrowsze (sport, dieta, nawyki, używki) życie od pesymistów.

Co zrobić, gdy wrodzonego optymizmu brak, a chce się podnieść jakość życia, tym samym zdrowia?

Wyuczony optymizm, o którym głośno za sprawą profesora Martina Seligmana, jest aplikowalny zarówno w sferze sukcesu, zdrowia fizycznego czy nawet depresji. Zmienia utarte nawyki myślowe w nowe korzystne przekonania na swój temat. Uczy jak sprawować kontrolę nad sobą i lepiej rozumieć swoje zachowania.

Optymizm nie jest antidotum na wszystkie bolączki świata. Są sytuacje, w których z pewnością nie popłaca, a pesymizm stanowi aktualną rację bytu (o dobrej stronie pesymizmu w innym artykule).

Optymizm jest drogą, która chroni przed depresją, zmienia stan umysłu i daje duże korzyści w większości życiowych sytuacji. Umożliwia większą kontrolę nad własnym życiem, a więc sprawia, że stajemy się bardziej świadomymi kowalami własnego losu.

Na koniec, za profesorem Seligmanem, przypomnę, że według jego teorii optymizm i pesymizm są cechami osobowości, które można zmienić, a więc jest to odkrycie na miarę psychologicznego Nobla.

Więcej o pozytywnej roli optymizmu i zdrowia psychicznego w kolejnych odsłonach bloga.

 

Photo attribution:Urbanicsgroup via flickr/ CC BY

Tagi:, , ,